You can order multiple books for the same shipping cost.

Hoeversta ik Gods stem? Deel 2

In deel 1 van deze blog heb ik de eerste vijf belangrijke tips behandeld hoe jij Gods stem beter leert te verstaan. In dit tweede gedeelte deel ik de tweede serie tips. Heb je deel 1 nog niet gelezen? Lees die eerst klik hier.

Tip 6 – Zorg dat je het Woord van God goed kent

De zesde belangrijke tip om Gods stem te verstaan is door Zijn Woord te kennen. Gods Woord kennen zorgt voor drie aspecten die ons helpen Gods stem te verstaan.

Jezus​ dan zei tegen de ​Joden​ die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen.
Johannes 8:31

We hebben een goede toetssteen om te toetsen wat we ontvangen in gebed.
Gods woord kennen is de beste manier om te controleren of we daadwerkelijk Gods stem verstaan of niet. God gaat namelijk nooit tegen Zijn eigen woord in. God verbiedt christenen bijvoorbeeld om te trouwen met niet-christenen, omdat dit zorgt voor een ongelukkig huwelijk waarin je niet de vrijheid hebt om met en voor God te leven (2 Kor.6:14). God zal dus ook nooit zeggen dat een niet-christen jouw levenspartner is.
God zal vaak spreken door Bijbelteksten.
God spreekt vaak door Zijn Woord heen. Wanneer wij Zijn Woord lezen, zullen er bepaalde tekstgedeelten ‘uitspringen’ en ons hart raken. Dit zijn dan teksten waarover God tegen ons wil spreken.
Het helpt onze geestelijke zintuigen te trainen.
Door Gods Woord te lezen en te overdenken zijn we onze geestelijke zintuigen aan het trainen. Dit zorgt er weer voor dat we makkelijker zijn stem verstaan.
Wanneer wij zijn Woord lezen zullen er bepaalde tekstgedeelten ‘uitspringen’ en ons hart raken.

 

Tip 7 – Bid in tongentaal

Wie in tongentaal spreekt, bouwt zichzelf op.
1 Kor 14:4

De Bijbel zegt dat als we in tongentaal spreken we onze geestelijke mens opbouwen. Het is niet voor niets dat de apostel Paulus ontzettend veel in tongentaal bad (1 Kor.14:18). Door het bidden in tongentaal worden we steeds gevoeliger voor de Heilige Geest. De Heilige Geest brengt Gods stem bij ons. Tongentaal is niet voor sommige speciale gelovigen, tongentaal is voor iedereen. Jezus zei dat iedere gelovige in tongentaal kan bidden (Mark.16:17). Jij kan dus ook in tongentaal bidden. Binnen deze blog hebben we niet de ruimte om dit onderwerp te behandelen. Als je al in tongentaal bidt, wil ik je aanmoedigen om dit regelmatig te doen zodat je geestelijk gevoeliger wordt voor Gods stem. Als je nog niet in tongentaal bidt, wil ik je aanmoedigen om hiermee aan de slag te gaan. Ik heb ook een boek geschreven over tongentaal. Daarin behandel ik hoe je in tongentaal kunt bidden en waarom dit zo belangrijk is. Bovendien deel ik 50 redenen om te spreken in tongentaal.

Tip 8 – Maak je hoofd leeg

Eén van de hoofdredenen waarom we het moeilijk vinden om Gods stem te verstaan, is omdat we zo druk bezig zijn met andere dingen. Heel de dag zijn we met van alles en nog wat bezig. We krijgen telefoontjes, appjes, e-mails, etc. Wanneer we gaan bidden stromen onze gedachten vaak nog volop door ons hoofd heen. Hierdoor is het lastiger om te verstaan wat God zegt. Daarom werkt het vaak goed om eerst je gedachten leeg te maken, zodat God ze daarna met Zijn stem kan vullen. Dit kun je doen op twee manieren.
Schrijf to-do dingen op! Vaak als je gaat bidden, komen er allerlei to-do dingen in je hoofd langs. Je moet de vaatwasser nog uitruimen, je broer nog bellen, je kinderen nog iets vertellen, etc. Door deze dingen op te schrijven, zorg je ervoor dat je ze niet vergeet en er ook niet over blijft nadenken.
Aanbid/bid in tongentaal tot je hoofd rustig is. Als we liederen gaan zingen voor God of in tongentaal gaan bidden en dat een tijdje doen, dan komen al onze gedachten tot rust en zijn we echt op Hem gefocust. Dit maakt het vervolgens zo veel makkelijker om Gods stem te verstaan. In onze eigen diensten vraag ik de mensen wel eens aan het eind van de aanbidding om voor zichzelf te bidden en met God te praten. Veel mensen geven dan aan ineens heel makkelijk de stem van God te verstaan.
Daarom werkt het vaak goed om eerst je gedachten leeg te maken, zodat God ze daarna met Zijn stem kan vullen.

Tip 9 – Leer onderscheid te maken tussen jouw gedachten en Gods gedachten

Eén van de manieren waarop God spreekt is door gedachten in ons hoofd te geven. Het is voor ons de kunst om te leren welke gedachten van onszelf zijn en welke van God komen. Als God gedachten in ons hoofd geeft, kunnen we die het beste beschrijven als ‘spontane gedachten’. Het zijn gedachten die spontaan, uit het niets, lijken te komen en geen directe aanleiding hebben. Onze eigen gedachten komen voort uit een redenatieproces. Probeer tijdens het bidden eens te letten op spontane gedachten die ineens in je hoofd komen en schrijf deze op. Je gaat merken dat dit jou enorm gaat helpen om Gods stem te leren verstaan – dat heeft het bij mij wel gedaan!
Als God gedachten in ons hoofd geeft, kunnen we die het beste beschrijven als ‘spontane gedachten’.

Tip 10 – Leer onderscheid te maken tussen jouw gedachten en Gods gedachten

Bid​ zonder ophouden.
1 Thessalonicenzen 5:17

Door meerdere keren op een dag te bidden en met God te praten tijdens onze dagelijkse bezigheden, zijn we continu met Hem bezig. Hierdoor hebben we altijd een geestelijke antenne uitstaan die gericht is op God. Het gevolg hiervan is dat je veel makkelijker Gods stem gaat verstaan. Hoe vaker je met Hem praat, hoe vaker je Hem verstaat! Hoe vaker je met Hem praat, hoe vaker je Hem verstaat!

Tot slot
Ik hoop en bid dat deze tien tips jou gaan helpen om Gods stem beter te leren verstaan! Wil je nog meer weten over het verstaan van Gods stem, dan kun je deze gratis les uit onze online Bijbelschool luisteren en mijn boek over het spreken in tongentaal.